ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร : VIP PROTECTION COURSE LV. 1

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ได้ และมีที่สำหรับจอดรถส่วนตัว


โดยหลักสูตร VIP PROTECTION LV. 1 คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการทำงานในสายงานอารักขาบุคคลสำคัญเบื้องต้นที่ไม่ธรรมดาเลย คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากครูฝึกผู้มีประสบการณ์จริงในการฝึกครั้งนี้

• การฝึกการอารักขาบุคคลสำคัญ โดย ร.อ. วรนาถ เกิดผล (ครูกัน) Bodyguard VIP Thailand ครูฝึกด้านอารักขาบุคคลสำคัญโดยตรงระดับประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญทั้งไทย และต่างประเทศมาแล้วมากมาย

• การฝึกใช้อาวุธปืนเบื้องต้น โดย ส.อ. ธัญญ์พัทธิ์ ธรรมศิลป์ (ครูโอ๊ต) TDA นักกีฬาแม่นปืนระดับเอเชีย ผู้คว้าแชมป์ในกีฬายิงปืนมาหลายสมัย และเป็นนักยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกอาเซียน AARM (A TEAM)

• การฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า โดย ครูบิง กุลวรัฏ ตีรประเสริฐ แห่ง K-Combatives ครูผู้ชำนาญการด้านการต่อสูด้วยมือเปล่ามาโดยเฉพาะ และเคยเป็นครูฝึกในหน่วยงานทหารและตำรวจทั้งไทยและต่างประเทศ

• การฝึกการปฐมพยาบาลแบบยุทธวิธีเบื้องต้น โดย จ.อ. ไวพัฒน์ กัญญะพงศ์ (ครูอ้น) Medicool ถ้าการปฐมพยาบาลด้ายยุทธวิธีต้องยกให้ครูอ้น ผู้ชำนาญการในการปฐมพยาบาลแบบยุทธวิธี

ค่าฝึกอบรม 6,900 บาท***
(จากปกติ 9,900 บาท)

 

เงื่อนไขการสมัคร
• ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์
• ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
• ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
• ผู้สมัครต้องยื่นผลตรวจ ATK ก่อนวันมาเรียน และต้องเป็นผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง
• กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมารับการฝึกได้ตามวันเวลานัดหมาย ผู้ฝึกสามารถรอฝึกอบรมในครอสต่อไปได้
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการสมัครทุกกรณี

 

การชำระเงิน
• ท่านสามารถชำระเงินผ่านเลขบัญชีที่แนบหน้าเว็บนี้เท่านั้น หากท่าโอนเข้าบัญชีอื่นทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• เมื่อท่านโอนชำระค่าสมัครแล้วให้แนบไฟล์สลิปโอนมาทางช่องที่ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

คำแนะนำเพิ่มเติม
• เมื่อการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อท่านกลับไป
• หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่สำหรับการติดต่อจะเป็นหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้น 0911588888
• ไลน์ทางการจะเป็นไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้น LINE : @bodyguardvipth

 

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม VIP PROTECTION COURSE LV.1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB