จ้างบอดี้การ์ด บริการบอดี้การ์ดส่วนตัว บริษัทบอดี้การ์ดมืออาชีพอันดับ 1 ของเมืองไทย BODYGUARD VIP THAILAND

24205 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จ้างบอดี้การ์ด บริการบอดี้การ์ดส่วนตัว บริษัทบอดี้การ์ดมืออาชีพอันดับ 1 ของเมืองไทย BODYGUARD VIP THAILAND

 ขั้นตอนการจ้างบอดี้การ์ด

การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ บอดี้การ์ด นั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากในการลงรายละเอียดงานในส่วนต่างๆ ลูกค้ามีความจำเป็นในการให้ข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากที่สุดกับทางบริษ้ทผู้ให้บริการบอดี้การ์ด โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นความลับเฉพาะทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การเตรียมข้อมูลในการให้กับทางทีมบอดี้การ์ด มีคร่าวๆดังนี้

• ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
การจ้างบอดี้การ์ด ทางบริษีทฯ จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยสอบถามข้อมูลพื้นฐานและมีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลของวีไอพี ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ, ID Card, Passport, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, ยาที่ใช้เป็นประจำ, การแพ้ยา/แพ้อาหาร, เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

• ข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้าที่ให้ทางทีมบอดี้การ์ดช่วยเหลือ
ลูกค้า/วีไอพีแจ้งถึงความต้องการในการจ้างบอดี้การ์ด เช่น ต้องการจ้างบอดี้การ์ดสำหรับงานด้านไหน เป็นต้น นอกจากนี้ทางลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลเชิงลึกทางทีมงานบอดี้การ์ดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น ท่านมีคู่กรณีหรือไม่, ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของท่าน รวมไปถึงบอดี้การ์ดดาราศิลปินที่ต้องการทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันในการป้องกันการเข้าถึงตัวดาราศิลปินนั้นๆ, การกำหนดบัตร staff ในการเข้าถึงจุดต่างๆ, กรณีลูกค้านักธุรกิจหากท่านมีศัตรูส่วนตัวคู่แข่งทางการค้าท่านจำเป็นต้องแจ้งให้ทางทีมบอดี้การ์ดทราบ หรือกรณีลูกค้ามหาเศรษฐี/เซเลบบริตี้ที่ต้องการทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันไปในสถานที่ต่างๆ ท่านอาจต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความเป็นส่วนตัว ซึ่งในข้อมูลตรงนี้ทางทีมงานบอดี้การ์ดจะทำการประเมินในการจัดทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันได้ตรงตามเนื้อหางาน ตรงจุดของปัญหาและข้อกังวลในด้านความปลอดภัย โดยบอดี้การ์ดแต่ละนาย Level, Skill ความถนัดเฉพาะด้านและประสบการณ์ด้านความชำนาญงานในการอารักขาคุ้มกันแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้า/วีไอพีจะได้ทีมบอดี้การ์ดที่สามารถตอบโจทย์ในปัญหาและความต้องการได้ตรงจุด

• การแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ นัดหมาย
เมื่อทางลูกค้า/วีไอพีตกลงจ้างบอดี้การ์ด ทำการสรุปวัน เวลา สถานที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง BODYGUARD VIP THAILAND จะมีทีมงานหัวหน้าชุดที่จะพาทีมบอดี้การ์ดไปทำการซ้อมเดินจุด และวาง Security Plan แผนงานต่างๆ การวางจุดสำหรับ Security พื้นที่ การวางแผนงานหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือในสถานการณ์คับขันต่างๆ อาทิเช่น การดูจุดสูงข่ม, การจัดที่จอดรถ, การใช้ลิฟท์, การใช่ช่องทางพิเศษ, การประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Security อาคารสถานที่นั้นๆ, การซ้อมเส้นทางมูฟ VIP กรณีหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เป็นต้น เพื่อมีแผนการรองรับสถานการณ์นั้นๆ โดยการซ้อมเดินจุดนี้เราจะทำการซ้อมแผนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มงาน

• การชำระเงิน
ทางบริษัท บอดี้การ์ด วีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง เมื่อลูกค้า/วีไอพี ตกลงจ้างบอดี้การ์ด ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารสำหรับการชำระเงินต่างๆให้กับทางลูกค้า/วีไอพี เพื่อทำสัญญาจ้างบอดี้การ์ดและทำการชำระเงินก่อนเริ่มงาน

ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าการจ้างบอดี้การ์ดกับทางบริษัท BODYGUARD VIP THAILAND นั้น ท่านจะได้ทีมบอดี้การ์ดมืออาชีพระดับมือพระกาฬของเมืองไทยในการจัดการทีมบอดี้การ์ดอารักขารักษาความปลอดภัยที่มากไปด้วยประสบการณ์การทำงาน บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม VIP Protection ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอารักขาบุคคลสำคัญโดยตรง นอกจากนี้ทีมบอดี้การ์ดยังถูกฝึกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ด้วย ทุกๆ Skill และประสบการณ์การทำงานของเราเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเรา

 

ทีมบอดี้การ์ดของเราได้รับการฝึกทั้งด้านยุทธวิธี อีกทั้งประสบการณ์การทำงานยาวนานกว่า 10 ปี

 


BODYGUARD VIP THAILAND
WE’RE THE PROFESSIONAL BODYGUARD OF THAILAND

 

 
 
SKILL & EXPRIRENCE
 
บอดี้การ์ดของเรา
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหลักสูตร VIP Protection การอารักขาบุคคลสำคัญมาโดยเฉพาะ
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ข้อบทกฎหมายแห่งราชอณาจักรไทย
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการทำ CPR
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน และไม่มีประวัติเสียหายในการทำงาน
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา คดีอาชญากรรม คดียาเสพติด และคดีร้ายแรงต่างๆ
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้มีวุฒิภาวะ ทั้งอารมณ์ ความคิด และ จิตใจ ที่ดี
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นอย่างดี

 

 

บริษัทบอดี้การ์ดที่เหล่าบรรดา VVIP มหาเศรษฐี เซเลบริตี้ ดารา
ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ BODYGUARD VIP THAILAND

BODYGUARD VIP THAILAND 

ให้สัมภาษณ์ในรายการโชว์ข่าวเช้า ช่วง ธุรกิจคิดนอกกรอบ ทางช่อง PPTV HD 36

 

 

 

WHY CHOOSE US?

• ทีมผู้บริหารและทีมคณะที่ปรึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและจบหลักสูตรการอารักขาบุคคลสำคัญ VIP Protection โดยตรง
• เราคือทีมงานและบุคคลากรในทีมมีความเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานจริง และผ่านการฝึกอบรมงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ และหลักสูตรรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงหลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• เรามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับนำมาใช้ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร
• เราเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยใจ มีความเข้าใจในรายละเอียดของงานและให้ความใส่ใจลูกค้าเพื่อการปฏิบัติภาระกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี
• เรามีการวางแผนงานล่วงหน้าและมีทีมฝ่ายประสานงานตลอดระยะเวลาการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและการดำเนินงาน จึงทำให้ในทุกๆงานของเราดำเนินไปได้สำเร็จด้วยดี

ติดต่อจ้างบอดี้การ์ด
บริษัท บอดี้การ์ด วีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
TEL : 0616878888
TEL : 0911588888
TEL : 0875619999

WEB : www.bodyguardvipthailand.com
LINE : @bodyguardvipth
IG : bodyguardvipthailand
FB : www.facebook.com/bodyguardvipthailand

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้